JPU Ljubica Popović

Phone: +382 20 202 360
Fax: +382 20 202 360


Address:
Arh. Milana Popovića 1
Podgorica, Crna Gora
http://www.ljubicapopovic.com
vrtic@ljubicapopovic.com


Opening Hours:

Monday: 06:00 - 17:00
Tuesday: 06:00 - 17:00
Wednesday: 06:00 - 17:00
Thursday: 06:00 - 17:00
Friday: 06:00 - 17:00


Kontakt

JPU “LJUBICA POPOVIĆ”

Vaspitna jedinica ”Ljubica Popović”,  Arh. Milana Popovića 1,  Tel: +382(20) 24 36 74;
Vaspitna jedinica Osmijeh, Stanka Dragojevića 24, Tel: +382(20) 66 51 18;
Vaspitna jedinica Pčelica, Nikca od Rovina 1, Tel: +382(20)23 73 55;
Vaspitna jedinica Sunce, Blok 5, Trg Nikole Kovačevića 11, Tel: +382(20) 21 84 15;
Vaspitna jedinica Bajka, ul. Desanke Maksimović bb.Donja Gorica bb, Tel: +382(20) 26 00 40;
Vaspitna jedinica  “Palčica“ ul. Miloja Pavlovića bb. Gornja Gorica, Tel: +382(20) 26 23 74
Vaspitna jedinica Lane, Ivangradska 28, Tel: +382(20) 28 08 87;

Vaspitna jedinica “Suncokrili” , Prolaz Jovana Cvijića bb +382 (20) 21 85 22;bottom